Публикации

Показват се публикации от юни, 2019

Какво да гледаме при избор на имот - съветите на архитекта?

Изображение
След като първоначално харесаме даден имот, идва ред на по-детайлна проверка - доколоко е годен и рентабилен за строителство. Тук нещата стават доста сложни и размити, защото вече не опират само до това дали имота ни харесва. Няма как да опиша всички проблеми, но мога да ви дам основна информация за  да не си купите "имот за ливада" или да подминете "сделката на живота ви" заради преодолим проблем. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ Това е най-сложната и бюрократично-досадна част от проверката, но тя е и най-важната защото харесания от вас имот може да се окаже годен само за тучна зелена поляна . 1. Устройствена зона в която се намира имота? В границата на населеното място териториите са разделени на устройствени зони (жилищни, промишлени, за обществено обслужване, озеленяване...). Това предназначение обикновенно може да бъде променено само след много дълга и сложна процедура зависеща от зоната и насленото място. Например общия устройствен план на София е промен