Публикации

Показват се публикации от юли, 2019

Изходни данни за проектиране и разрешение за строеж?

Изображение
Всички знаем, че за стартиране на строителство е нужен проект . Един от най-честите въпроси при първата ми среща с клиент е - какво е нужно за да стартира проектирането? Този набор от документи е известен под събирателното наименование "изходни данни". Ето и малко разяснения какви "изходни данни" са необходимо за започване на проекта и какво ще ви трябва за да го внесете за получаване на заветното "разрешение за строеж": 1.Документи по чл.144(1) от ЗУТ(Закон за устройство на територията).  Това са основополагащите документи показващи, че вие сте собственик, на какво точно сте собственик и какво имате право да строите: Документ за собственост, или право на строеж. Това естествено е документа които показва, че имате право да строите, а в случей на съсобственост и/или отстъпено право на строеж при какво условия може да строите. Също така в него се посочва дали владеете "поземления имот" и/или "урегулирания поземлен имот". Ка